.  

Blooms 3 星级

6 Anglesea Street - Temple Bar - 都柏林

服务

 • 概况 概况
  • 无线
  • 互联网
  • 停车
  • 暖气
  • 电梯
  • 不吸烟房
  • 酒店各处禁烟
  • 吸烟区
  • 不允许宠物
 • 接待服务 接待服务
  • 24小时前台
  • 行李寄存
  • 安全
  • 旅游咨询台
  • 新闻
 • 休闲和家庭 休闲和家庭
  • Disco
  • 夜间娱乐
 • 食品与饮品 食品与饮品
  • 饭店
  • 酒巴
 • 家务管理 家务管理
  • 每日清洁服务